این موزه امسال نمایشگاه منحصر به فردی از هنر سرامیک سازی ایران بر پا کرده این آثار اما نه از مجموعه خود موزه بلکه یکی از کلکسیون های خصوصی هنر ایران در خارج این کشور به امانت گرفته شده، بیشترین آثار قبلا در دید عموم نبوده اند. میان دریا و آسمان نامی است که موزه هنرهای زیبای هیستون برای نمایشگاه سرامیک های ایرانی خود برگزیده، اشاره ای به سرامیک های آبی و سپیدی که از سده هشتم میلادی به بعد در ایران و چین آفریده شدند و هنرمندان ایرانی در ساخت آنها نقش مایه های ایرانی وارد کردند و بدین شکل به تنوع دنیای سرامیک افزودند.