قطع پیاپی آب در شهرهای خوزستان در اوج گرمای کم سابقه تابستان با اعتراض مردم روبرو شده است. قطع آب و گرمای کم سابقه در خوزستان از سویی و خشک شدن تدریجی تالاب هورالعظیم از سوی دیگر با اعتراض بسیاری در این استان روبرو شد. امروز گروهی از مردم در برابر استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی به بحران آب در این استان شدند. گفتگو با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار: استاندار خوزستان اعلام کرد در صحبتی که با فارس داشت گفت: ما در هیچ جای استان خوزستان آب سالم در دسترس شهروندان نیست. نزدیک به 8 هزار روستا در کشور هستند که با تانکر آب رسانی می شوند. بیش از نیمی از این روستا در استان سیستان بلوچستان و خوزستان هستند و یک سری مشکلات که از پیش بوده و تا الان ادامه داشته و شرایطی را ایجاد کرده، بحران آب در استان خوزستان در یک حالت فاجعه باری هست.