​کشف پیکر یک بانوی عصر اشکانی با همراه داشتن 45 شی به عنوان هدیه در بهشهر؛ باستان شناسان این فسیل حدود 2250 ساله را همراه با 45 شی که به عنوان هدیه با او دفن شده بود را در محدوده سد گِلوَرد پیدا کردند. به گفته کارشناسان میراث فرهنگی استخوان های کشف شده در این منطقه زمینه مطلوبی را برای تحقیقات انسان شناسی در شمال کشور فراهم می کند.