انتشار آگهی فروش شهاب سنگ 50 میلیارد تومانی در تهران؛ آگهی این شهاب سنگ در سایت دیوار منتشر شد و صاحب آن مدعی ست که شهاب سنگ در بندرعباس به زمین خورده است و فیلم آن را هم دارد، جالب اینجاست که صاحب سنگ در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت: سنگ را 20 میلیون تومان خریده ام.!!