تحلیل و پردازش اطلاعات

تحلیل و پردازش اطلاعات

شاید بتوان گفت اصلی ترین و مهمترین خروجی پایش و مانیتورینگ اخبار، دریافت تحلیل از گزارشات روزانه است، به نوعی که بتوان یک گزارش کلی و جامع تهیه نمود تا بدین وسیله دید واضح و روشنی از اطلاعات حاصل شود، پایشگران رسانه نوین با طراحی سامانه ای این امکان را فراهم ساخته است تا در هر بازه زمانی به راحتی نگاهی کلی و تحلیلی به اخبارتان داشته باشید و دید دقیق ترین نسبت به اخبار منعکس شده داشته باشید

اخبار انعکاس یافته

چه تعداد خبر از شما در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های دیداری و شنیداری دارای اهمیت انعکاس یافته است.

اخبار انعکاس یافته

جهت گیری اخبار

نگاهی که رسانه های دیداری و شنیداری از شما به جامعه ارائه می‌دهد چگونه است؟ روابط عمومی‌ها چه تاثیری در ایجاد و یا تغییر این نگرش دارند؟

جهت گیری اخبار

زمان انتشار اخبار

زمان انتشار اخبار شما در کدام بازه زمانی می‌گنجد؟ انتخاب بازه زمانی مناسب، قابلیت دیده شدن را به شما می‌دهد

زمان انتشار اخبار

فراز و فرود اخبار

در طول بازه زمانی مشخص هر شبکه چه حجمی از اخبار خود را به شما اختصاص داده است، ما این اطلاعات را در اختیارتان می‌گذاریم.

فراز و فرود اخبار

تحلیل و پردازش

تبدیل کلمات و جملات به ارقام و اعداد هنر ماست تا کارها برای شما آسان‌تر شود.

تحلیل و پردازش