رصد اخبار هنر ماست

رصد اخبار هنر ماست

روابط عمومی ‌ها در طراحی نظام ارتباطی خود با رسانه‌ها، همواره به پایش رسانه‌ای نگاهی توأم با نگرانی دارند. زمان کاری دستگاه‌های دولتی مانع از آن است که بتوان انعکاس کلیه مطالب را از طریق مجرای اداری پیگیری کرد.با توجه به اینکه هر روابط عمومی برای برگزاری نشست‌های خبری، هماهنگی مصاحبه، هماهنگی و تهیه گزارش و اقداماتی که اداره ارتباط با رسانه‌ها به عمل می‌آورد زحمات زیادی را متحمل می‌شود، بی اطلاعی از نحوه انعکاس اخبار و گزارشات تولیدی این تلاش را عملا ناتمام باقی می‌گذارد. نحوه انعکاس اخبار و گزارشات تولیدی (چه با هماهنگی و چه بدون هماهنگی از طرف روابط عمومی) پایه و اساس برنامه‌ریزی رسانه‌ای هر روابط عمومی است. لذا به جرأت می‌توان اذعان کرد هر برنامه‌ریزی رسانه‌ای بدون توجه به انعکاس نشست‌های خبری و اخبار تولیدی، برنامه‌ای نزدیک به واقعیت نخواهدبود. با این مقدمه جمعی از کارشناسان ارتباطات و مهندسین فناوری اطلاعات، گروه پایشگران رسانه نوین را پایه گذاری کرده‌اند و به طراحی نظام جامع پایش رسانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند.

تلویزیون

رصد بیش از 50 شبکه تلویزیونی اصلی، دیجیتال و استانی به صورت 24 ساعته با بیشترین دقت و کمترین ضریب خطا

تلویزیون

رادیو

رصد و پایش بیش از 50 شبکه رادیویی، بازتاب اخباری که دیده نمی‌شوند و ما برایتان می‌شنویم.

رادیو

برون مرزی

سوگیری‌های فرامرزی، شبکه‌های معاند در برابر خبرهای شما چه واکنشی نشان می‌دهند؟

برون مرزی

تحلیل و پردازش

کلمات و جملات را به اعداد و ارقام تبدیل می‌کنیم تا کارها آسان تر شود.

تحلیل و پردازش

جریانات رسانه‌ای

با اطلاع به موقع از جریان سازی رسانه‌ای، واکنش مناسبی خواهید داشت

جریانات رسانه‌ای