در بیست و دومین اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت ایران حدود یکصد و پنج هزار نفر از نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت با ایجاد یک کمپین مجازی خواهان حذف کامل پیمانکاران و شرکت های وابسته شدند. بسیاری از پروژه های نفتی در بیش از 96 پالایشگاه و مرکز پتروشیمی و نیروگاه در 19 شهر ایران با اعتصاب کارگران از روز 29 خرداد ماه متوقف شده است. کارگران اعتصابی در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر این خواسته خود مبنی بر حذف کامل پیمانکاران و شرکت های وابسته ای برای تامین نیروی دستگاه های دولتی نوشته اند هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد. نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و 30 سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است به صورت شرکتی مشغول به کار باشد و حقوق خود را با واسطه دریافت نموده و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکار برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید و نه در مسائل عمرانی کشور در هیچ گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد. در ادامه حمایت برخی سندیکاهای کارگری و گروه های حقوق بشری در جهان از کارگران اعتصابی امروز جمعی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله نرگس محمدی و هاشم آقاجری در بیانیه ای از مطالبات کارگران اعتصابی حمایت کردند.