طراحی لوگوی تهران 1400 با رقم نجومی 400 میلیون تومان؛ هزینه طراحی دبیرخانه ۱۳۰ میلیون، ارائه طرح تهران ۱۴۰۰ در قالب‌های مختلف ۲۴۰ میلیون و آماده‌سازی فریم اینستاگرامی مراسم ۵۳ میلیون تومان شده است. جمع مبلغ یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون تومان… بودجه‌ شهرداری و شورای شهر تهران کجا و چطور هزینه می‌شود؟!!